Các bước thực hiện trong quá trình quản trị Marketing

Các bước thực hiện trong quá trình quản trị Marketing

Giống như mọi lĩnh vực khác, quản trị marketing đòi hỏi được thực hiện theo đúng quy trình để có thể đảm bảo hiểu quả của quá trình quản trị. Các nhà marketing coi quá trình quản trị bao gồm 5 bước cơ bản như sau:

R ➟ STP ➟ MM ➟ I ➟ C

Trong đó:

R = Research là nghiên cứu thị trường

STP = Segmentation, Targeting, Positioning là phân khúc, xác định thị trường mục tiêu và định vị

MM = Marketing Mix là tổ hợp tiếp thị, phổ biến với tên gọi 4P bao gồm: Product(Sản phẩm); Price (Giá cả); Place (Phân phối, địa điểm); Promotion (Xúc tiến thương mại)

I = Implementation là thực hiện, triển khai

C = Control là kiểm soát, nhận thông tin phản hồi, đánh giá kết quả, và xét lại hay cải thiện chiến lược STP và các chiến thuật MM.

Marketing có hiệu quả thường bắt đầu bằng nghiên cứu, R. Nghiên cứu sâu một thị trường sẽ phát hiện ra các phân khúc khác nhau, S, bao gồm những người mua hàng với nhu cầu khác nhau. Công ty nào khôn ngoan sẽ xác định mục tiêu, T, đối với những phân khúc mà công ty có thể đáp ứng một cách siêu việt hơn. Đối với từng phân khúc mục tiêu, công ty cần phải định vị, P, sự chào hàng của mình sao cho các khách hàng mục tiêu đánh giá được sự chào hàng của công ty khác với sự chào hàng của đối thủ cạnh tranh khác như thế nào. STP đại diện cho tư duy tiếp thị chiến lược của công ty.

Bây giờ công ty sẽ phát triển tổ hợp tiếp thị chiến thuật của mình, MM, bao gồm tổ hợp các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối, và xúc tiến thương mại. Sau đó công ty sẽ triển khai, thực hiện, I, tổ hợp tiếp thị. Cuối cùng, công ty sẽ sử dụng các biện pháp kiểm soát, C, để theo dõi và đánh giá kết quả và để cải thiện chiến lược STP và các chiến thuật MM của mình.

– Bàn về Tiếp thị, Philip Kotler –

Các bước thực hiện trong quá trình quản trị Marketing
5 (100%) 18 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *