Break even point là gì và ý nghĩa của break even point trong kinh doanh

Break even point là gì và ý nghĩa của break even point trong kinh doanh

Break even point là gì luôn được những người trong lĩnh vực kinh doanh quan tâm. Đây là một khái niệm khá quen thuộc trong kinh doanh, tuy nhiên để hiểu rõ về nó thì không phải ai cũng nắm được. Theo đó, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cơ bản nhất về break even point là gì cũng như ý nghĩa của nó trong kinh doanh.

Break even point là gì?

Break even point là gì, theo tiếng Việt cụm từ này có nghĩa là điểm hòa vốn. Đây là mức giá mà tại đó thị trường của chứng khoán sẽ bằng với chi phí ban đầu. 

Còn đối với giao dịch quyền chọn, điểm hòa vốn là giá thị trường mà tài sản gốc gốc phải bán được cho khách hàng, người mua để tránh sự thua lỗ.

Còn đối với người mua thì break even point là giá cố định cộng với chi phí bảo hiểm.

Break even point là gì – được dịch sang tiếng Việt là “điểm hòa vốn”

Hay bạn có thể hiểu một cách đơn giản hơn đó là: break even point là điểm mà ở đó doanh thu bán ra của sản phẩm hoặc dịch của một đơn vị nào đó vừa đủ để thanh toán tất cả những chi phí gồm: Chi phí cố định (chi phí để tạo ra sản phẩm) và các chi phí biến đổi (chi phí khả biến).

Điều này có nghĩa là nếu có điểm hòa vốn thì người làm kinh doanh không thua lỗ nhưng cũng không thu về được bất cứ lợi nhuận nào về tài chính.

Theo Wikipedia, điểm hòa vốn có thể được phản ánh theo đơn vị của hiện vật hay giá trị. Ngoài ra, doanh số hòa vốn phải phản ánh doanh thu tối thiểu trước khi bị thua lỗ.

Ví dụ: Điểm hòa vốn trong thị trường chứng khoán:

Giả sử có một nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty A với giá 50 đô la. Vậy 50 đô la này chính là điểm hòa vốn của họ trong giao dịch chứng khoán. Nếu trường hợp cổ phiếu di chuyển lên trên 50 đô la thì nhà đầu tư sẽ kiếm được tiền. Ngược lại nếu phiếu giảm xuống dưới 50 đô la thì nhà đầu tư đang mất tiền.

Nếu như giá cổ phiếu vẫn ở mức 50 đô la thì doanh nghiệp sẽ hòa vốn, bởi vì đơn giản họ không kiếm thêm cũng không mất đồng nào.

Nếu có điểm hòa vốn thì công ty đó không thua lỗ cũng không thu về lợi nhuận

Nếu có điểm hòa vốn thì công ty đó không thua lỗ cũng không thu về lợi nhuận

Công thức tính break even point là gì?

Và để tính được điểm hòa vốn thì bạn sẽ áp dụng và thực hiện công thức sau:

BEP = TFC / (SUP – VCUP)

Trong đó: 
  • BEP (break even point) điểm hòa vốn hay số lượng sản phẩm.
  • TFC: Là tổng chi phí cố định (tiền thuê nhà, tiền điện thoại, lương).
  • VCUP: Chi phí biến đổi bình quân (ví dư nguyên liệu).
  • SUP: Lợi nhuận của mỗi sản phẩm.

Ý nghĩa của điểm hòa vốn

Đối với doanh nghiệp, công ty thì điểm hòa vốn – break even point là một công cụ rất đơn giản nhưng nó lại định lượng cho các nhà quản lí. Và những ý nghĩa mà điểm hòa vốn mang lại đó là:

– Điểm hòa vốn sẽ giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định quan trọng trong kinh doanh nhờ vào những thông tin được cung cấp trước đó. Ví dụ như: Giá thầu cạnh tranh, đặt giá hoặc áp dụng cho các khoản vay.

– Break even point còn là công cụ đơn giản để xác định số lượng hàng bán thấp nhất gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

– Phân tích điểm hòa vốn còn giúp tạo điều kiện cho các nhà quản lý đánh giá nhu cầu trong tương lai. Nếu như trường hợp điểm hòa vốn nằm trên mức cầu ước tính, phản ánh sự mất mát trên sản phẩm thì nhà quản lý có thể dùng thông tin này để đưa ra cũng như thực hiện các quyết định khác nhau. Các nhà quản lý có thể chọn ngừng việc sản xuất sản phẩm hoặc cải thiện chiến lược quảng cáo, hoặc cũng có thể cải thiện về mức giá.

Điểm hòa vốn giúp các nhà quản lý đánh giá được nhu cầu trong tương la

– Ngoài ra, điểm hòa vốn còn được dùng trong việc nhận ra sự liên quan của chi phí biến đổi và chi phí cố định. Nếu chi phí cố định ít hơn với một nhân viên tốt thì sẽ dẫn tới điểm hòa vốn thấp.

Trên đây là những thông tin giải thích cho thuật ngữ break even point là gì cũng như ý nghĩa của thuật ngữ này trong kinh doanh. Hi vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích cho bạn để hỗ trợ trong việc kinh doanh tốt hơn.